AB 15. Müzakere Faslı : Enerji

AB ile Türkiye arasında 2007 yılında başlayan Enerji faslının açılma süreci, 8 Aralık 2009 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bloke etmesi nedeniyle donduruldu. Mülteci kriziyle mücadele kapsamında AB ile ilişkilerin hızlandığı son dönemde, 2016 yılı içerisinde açılması muhtemel görülen 15. Fasıl, enerji iç piyasası, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve enerji arz güvenliği konularında yoğunlaşmıştır. Fasıl, özetle aşağıda yer alan maddeleri içermektedir [1][2]:

  • AB normlarına göre her ülkenin, 90 günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde ulusal petrol stoğu olması gerekir.
  • Petrol ve doğal gaz arzında yaşanabilecek kriz durumları için üye ülkeler kriz yönetim stratejilerini belirlemeli ve ilgili AB komisyonu ile paylaşmalıdır.
  • Üye ülkeler, enerji piyasalarının  ayrım yapmadan, sürdürülebilir, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini gözetecek bağımsız nitelikte bir düzenleyici kurum kurarak ilgili yasal dayanağı hazırlamakla yükümlüdür.
  • Enerji arz güvenliği konusunda elektriğin serbest dolaşımı kapsamında üye ülkeler elektrik iletim ve dağıtım şebekelerini Birlik ile uyumlu hale getirmelidir. (ENTSO-E)
  • Üye ülkeler, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarını kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği’nin 2020 yılı enerji hedeflerine (Enerji verimliliğinin %20 artması, yenilenebilir enerjide %20 paya ulaşılması, biyoyakıt kullanımının %10’a çıkması, sera gazı salınımlarının %20 düşürülmesi vb.) uygun olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve verimlilikle ilgili tedbirler almalıdır.
  • Üye ülkeler, AB standartları çerçevesinde nükleer enerji santrallerinin kurulumu, çalışması, nükleer atık yönetimi ve radyasyondan korunma süreçlerinden sorumlu olacak yetkin ve bağımsız nitelikte bir düzenleyici kurum kurarak ilgili yasal dayanağı hazırlamakla yükümlüdür.

energyunion-what-is-the-situation-today-low-res[3]

Kaynak:

[1] “Screening Report Montenegro Chapter 15 – Energy, ” European Commission, LU, 2013

[2] Fasıl 15 – Enerji [Online]. Available: http://www.ab.gov.tr/index.php?l=1&p=80 , 21 Mar. 2016

[3] http://ec.europa.eu/ireland/images/energyunion-what-is-the-situation-today-low-res.jpg

 

 

 

Bu yazı Global kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir