Sürdürülebilir Enerji: Yeterlilik ve Verimlilik

Enerjide sürdürülebilirlik, mevcut fosil kaynakları en verimli şekilde kullanıp yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme entegre ederek gelecek nesillere çevreye duyarlı, sürekli, güvenilir ve düşük maliyetli uygulamalar bırakmak olarak tanımlanabilir. Bu yazıda, sürdürülebilir enerji için yeterlilik ve verimlilik uygulamalarından bahsedilecektir.

Yeterlilik, ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve kendi kendine yetebilmek adına geliştirdiği politikaları kapsar. Amaç hem ekonomik yükü hafifletmek hem de muhtemel kriz durumlarından minimum düzeyde etkilenerek çevreye duyarlı uygulamalar geliştirmektir.

Verimlilik ise ürünleri ve hizmetleri daha az enerji harcayarak üretmek anlamına gelir. Amaç yine maliyetleri düşürmek ve sera gazı salınımlarını azaltmaktır.

Verimlilik ve yeterliliğe yönelik uygulamalar çoğu zaman birbirini tamamlar. Ülkemizde de enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak ve bölge çeşitlendirmesini esas alarak yapılabilecek düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

1. %94 oranında ithalatına bağımlı olduğumuz petrol ürünleri kullanımının kısa ve uzun vadede azaltılmasına yönelik:

  • Çevreci sürüş (eco-driving), ortak araç kullanımı (carpooling), toplu taşıma kullanımı, home office gibi bilgilendirici ve teşvik edici uygulamaların yaygınlaştırılması,
  • Hız sınırlamaları, sürüş yasakları, belirli günlerde toplu taşıma ücretlerinde indirim gibi mevzuat düzenlemeleri,
  • Özellikle ulaşım ve elektrik üretimi alanlarında, petrol ürünleri kullanımından alternatif yenilenebilir ürünler kullanımına geçilmesi,

2. %98 oranında ithalatına bağımlı olduğumuz doğalgaz kullanımının kısa ve uzun vadede azaltılmasına yönelik:

  • Toplam doğalgaz depolama hacmine yönelik yatırımların artırılması
  • Özellikle elektrik üretim alanında yenilenebilir kaynak kullanımının teşviki, desteklenmesi, yatırımların artırılması ve alternatif yakıtlar için çalışmalar yapılması

3. Elektrik iletim ve dağıtım şebeke altyapılarının güçlendirilmesine ek olarak, akıllı şebekeler, mikro şebekeler ve dağıtık-lisanssız üretim ile ilgili teknik ve mevzuata yönelik çalışmaların yapılması

4. Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nda ilan edilen Ulusal Katkı Beyanı’nda yer alan maddelere ilişkin somut adımların atılması

sustainable_energy[1]

KAYNAK:

[1] http://topenergysavingguide.com/wp-content/uploads/2015/08/sustainable_energy.jpg

 

 

Bu yazı Global kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir