Petrol ve Doğalgaz Kaynaklarının Sınıflandırılması

Fosil yakıtların önemli bir kısmını oluşturan petrol ve doğalgaz kaynakları sınıflandırılırken jeolojik yapı, mevcut teknoloji, arz-talep piyasaları gibi birçok değişken değerlendirilir. Bu değişkenlerden dolayı Dünya genelindeki fosil yakıt miktarı tam olarak bilinememekte ve tahminler gelişmeler ortaya çıktıkça revize edilmektedir. Örneğin kayaç gazı yazısında belirtildiği gibi bu kaynak 200 yıldır bilinmesine rağmen ancak son 5 yılda ekonomik olarak çıkarılabilir hale gelmiştir. Aşağıdaki grafik dünyada kanıtlanmış petrol rezervlerinin yıllara göre değişimini göstermektedir:

world crude oil reserves by year

 

 

 

[1]

Her ne kadar petrol çıkarılan bölgelerdeki istikrarsızlıklar ve çevresel endişeler başta gelişmiş ülkeler olmak üzere enerji arz güvenliği konusunda yeni önlemler alınmasını gerektirse de, petrol, doğalgaz ve kömür yaklaşık 50 yıl daha dünyanın gündeminden düşmeyecektir. ABD Enerji İstatistik Kurumu’nun 2040 yılı tahminlerine göre, önümüzdeki 30 yıl boyunca fosil yakıtlar dünya enerji arzının %75’ini sağlamaya devam edecektir. Fosil yakıtların önemini bir süre daha yitirmeyeceği düşünüldüğünde, daha sağlıklı analizler yapılabilmesi için petrol ve doğalgaz kaynakları farklı kategorilerde sınıflandırılmıştır [2]:

Toplam kaynak (PIIP): Dünya genelinde yeraltında bulunduğu tahmin edilen kaynakların toplam miktarını ifade eden bu terim, en belirsiz tahmini değerdir.

Keşfedilen toplam kaynak (D PIIP): Şimdiye kadar yapılan çalışmalarla keşfedilen toplam miktarı ifade eder.

Rezerv: Yapılan çalışmalarla keşfedilip ekonomik ve teknik açıdan çıkartılması uygun bulunan miktarı ifade eder. Kendi içinde 3 gruba ayrılır:

  1. Kanıtlanmış rezerv: Mevcut teknolojik ve ekonomik şartlar gözetildiğinde %90 ve üzeri ihtimalle çıkarılması uygun olan miktardır. En kesin değeri ifade eder.
  2. Muhtemel rezerv: Mevcut şartlar ve ileriye dönük gelişmeler değerlendirildiğinde %50 üzeri ihtimalle çıkarılması uygun olan miktardır.
  3. Olası rezerv: İleriye dönük gelişmeler değerlendirildiğinde %10 ve üzeri ihtimalle çıkarılması uygun olan miktardır.

Koşula bağlı rezerv: Mevcut veya geliştirme aşamasındaki teknolojilerle çıkarılabilecek ancak günümüz koşullarında ekonomik olarak uygun bulunmayan tahmini miktarı ifade eder.

Keşfedilmeyen toplam kaynak (U PIIP): Toplam kaynaklar içinde bulunan ancak henüz keşfedilmeyen tahmini miktarı ifade eder.

İleriye dönük kaynak (prospective): İleriye dönük teknolojik gelişmelerle henüz keşfedilmemiş kaynaklardan çıkarılabilecek tahmini miktarı ifade eder.

Çıkarılamayacak kaynak: Yerkürenin fiziksel ve kimyasal yapısından ötürü teknolojik gelişmelere bağlı kalmaksızın çıkarılması mümkün olmayan tahmini miktarı ifade eder. Yine de bu kategorideki miktarın belli bir kısmının ileride çıkarılmaya uygun olabileceği ihtimali unutulmamalıdır.

Aşağıdaki grafikler farklı kaynak türlerinin sınıflandırılmasını göstermektedir:

reserve-definitions-figure1-big[3]

cartainty   [4]

 

KAYNAK:

[1] “World crude oil reserves by year ,” Index Mundi, [Online]. Available: http://www.indexmundi.com/energy.aspx?product=oil&graph=reserves , 12 May. 2016

[2] “Petroleum Resources Management System,” SPE, AAPG, WPC, SPEE, [Online]. Available: http://www.spe.org/industry/docs/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf , 12 May. 2016

[3] www.petroleumonline.com

[4] “Oil and natural gas resource categories reflect varying degrees of certainty,” EIA , [Online]. Available: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=17151 , 12 May. 2016

Bu yazı Fosil Yakıtlar kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir