Global Enerji Sektöründeki Zorluklar

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayileşmesini sürdüren Dünya, her geçen gün enerjiye olan bağımlılığını artırmaktadır. Bu yazıda, günümüz enerji sektöründe karşılaşılan zorluklar anlatılmaktadır.

1) Sınırlı Kaynaklar

Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlar milyonlarca yıllık basınç ve sıcaklığın etkisiyle oluşur. Yapılan araştırmalara göre, mevcut tüketim devam ettiği takdirde petrol ve doğalgaz rezervleri yaklaşık 50 yıl, kömür rezervleri ise 100 yıl sonra tükenecektir [1].

2) Enerji Arz Güvenliği

Arap petrol ambargosu, Rusya’nın doğalgaz arzındaki hakimiyeti, Venezuella ve İran’ın petrol silahını kullanabileceklerine yönelik tehditler ülkeleri enerjide kendine kendinlerine yeterli olmaya yönelik adımlar atmaya zorlamaktadır” [2]. Fosil yakıtların sınırları da düşünüldüğünde, planlı şekilde hareket edilmez ise artan enerji talebini dengeleyebilmek için ülkelerin dışa bağımlılığının artması kaçınılmazdır.

3) İklim Değişikliği

Başta CO2 olmak üzere endüstriyel işlemler sonucunda ortaya çıkan sera gazları (CO2, CH4, N2O, SF6 vb.) yeryüzüne gelen güneş ışınlarını atmosferde tutarak ısı kaybını azaltır ve daha fazla ısınmaya neden olur. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre, toplam karbondioksit salınımının %40’ı fosil yakıtların elektrik ve ısı üretmek maksadıyla yakılmasından kaynaklanmaktadır [3]. Bu salınımı azaltmanın en etkili yollarından biri hiç şüphesiz elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasından geçer. Ancak, yenilenebilir enerji sektöründe de aşağıda yer alan zorluklar mevcuttur [4]:

4) Belirsizlik

Solar ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, 2014 yılı sonu itibariyle hidroelektrik santraller çıkarıldığında toplam yenilenebilir kurulu gücün yaklaşık %85’ini oluşturmaktadır [5]. Ancak bu iki kaynaktan sürekli güç üretimi sınırlıdır. Öngörülemeyen rüzgar hareketleri akşam saatlerinde güneş ışınlarından yararlanamama durumuyla birleştiğinde, mevcut enerji depolama teknolojisi ile  %100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmayı engellemektedir.

5) Değişkenlik

Enerji üretiminde farklı kaynaklardan yararlanıp çeşitliliği artırmak elbette ulaşılması gereken bir hedeftir. Ancak farklı kaynaklardan elde edilen değişken üretim, yukarıda bahsedilen belirsizlik faktörüyle birleştiğinde şebekeye ayrı bir yük bindirmektedir. Yenilenebilir enerjinin fazlalığı veya azlığı durumunda arz ve talep dengesini sağlamak ek tedbirler ve ciddi yatırımlar gerektirir.

6) Yüksek Maliyet

Her ne kadar her geçen gün yenilenebilir enerji ve depolama teknolojisi gelişse de, yüksek üretim ve yatırım maliyeti hala alternatif enerji sektöründe önemli bir problemdir. ABD merkezli Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nün raporuna göre yeni yapılacak bir enerji santralinin kaynağa göre maliyeti (levelized cost*) aşağıdaki gibidir [6]:

lcoe1

 

7) Gerçek Zamanlı Durum Tahmini

GZDT, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımını kapsayan şebekedeki voltaj, akım, güç akışı arıza vb. durumları anlık olarak takip edip gerekli önlemleri alma işlemidir. Hali hazırda bu işlemler yapılmakla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme dahil edilmesi bu kaynakların belirsizlik ve değişkenlikleri göz önüne alındığında ek tedbirler ve yatırımlar gerektirmektedir.

*Levelized cost: Elektrik üretimi için gerekli olan her türlü maliyetin (inşaat, işletme, yakıt vb.) dahil edilerek enerji birim fiyatının hesaplanması.

KAYNAK:

[1] “BP Statistical Review of World Energy 2013,” British Petroleum, [Online]. Available: http://www.bp.com/content/dam/bp-country/fr_fr/Documents/Rapportsetpublications/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf, 25 Mar. 2016

[2] G. Luft. (2012,Oct). Energy Self-sufficiency: A Realistic Goal or a Pipe Dream?. ISN ETH Zurich [Online]. Available: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=153604&lng=en, 25 Mar. 2015

[3] “Recent trends in OECD CO2 emissions from fuel combustion ,” OECD/IEA. [Online]. Available: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/CO2_OECD_Factsheet_2015.pdf, 25 Mar. 2015

[4] L. Bird, M. Milligan, D. Lew. (2013, Sep). Integrating Variable Renewable Energy : Challenges and Sollutions. National Renewable Energy Laboratory [Online]. Available: http://www.nrel.gov/docs/fy13osti/60451.pdf, 25 Mar. 2015

[5] “Renewables 2015 Global Status Report,” REN21. [Online]. Available: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/GSR2015_KeyFindings_lowres.pdf

[6] Using LCOE To Find The Cheapest Energy Mix For America [Online]. Available: http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2015/07/09/using-lcoe-to-find-the-cheapest-energy-mix-for-america/#5f4a3347e464, 25 Mar. 2015

 

 

 

 

Bu yazı Global kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir