Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (Levelized Cost of Electricity) Nasıl Hesaplanır?

Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti, bir enerji santralinin yatırım, işletme, bakım vb. masrafları dahil edilerek hesaplanan enerji birim maliyetidir. Bir diğer deyişle maliyeti karşılamak için enerjinin satılması gereken minimum fiyattır. Sadeleştirilmiş LCOE şu şekilde hesaplanabilir [1]:

LCOE= {(Gecelik yatırım maliyeti * Sermaye geri kazanım oranı + Sabit O&B maliyeti) /  (8760 * Kapasite faktörü ) } + (Yakıt maliyeti * Isı katsayısı) + Değişken O&B maliyeti

Gecelik yatırım maliyeti: Dolar cinsinden kw başına yatırım maliyetidir. ($/kw)

Anaparanın geri kazanım oranı: Faiz ve vadeye göre alınan kredi veya yatırımın geri ödeme hesabını yapmaya yarayan orandır.

GKO= {i(1 + i)^n} / {[(1 + i)^n]-1}  i= Faiz  n=Vade

Sabit O&B maliyeti: Çalışanların maaşları, primler, idari harcamalar, planlanmış bakımlar gibi kullanıma göre değişmeyen yıllık işletme ve bakım maliyetleridir.  ($/kw-yıllık)

Değişken O&B maliyeti: Su, elektrik, malzeme değişimi gibi kullanıma göre değişecek maliyetlerdir. ($/kwh)

Kapasite faktörü: Belirli bir periyotta üretilen toplam enerjinin tam kapasitede üretilebilecek enerjiye oranıdır. Bakım, arıza, güvenlik vb. sebeplerden dolayı reel üretim ideal üretime göre kesintiye uğrar. 0-1 arasındadır.

Yakıt maliyeti: Yenilenebilir enerji santralleri için 0 alınır.

Isı katsayısı: 1 kwh’lik elektrik üretmek için kullanılan(yakılan) enerji miktarıdır. Yenilenebilir santraller için 0 alınır. (Btu/kwh)

8760: 1 yılda bulunan saat miktarı

ÖRNEK:

1-10 MW kurulu güce sahip bir rüzgar santralini ele alalım [2]:

Yatırım maliyeti: 2346 $/ kw

Geri kazanım oranı: i=%3, n=20 yıl için => 0.06721570759

Sabit O&B maliyeti= 33 $/kw – yıllık

Kapasite faktörü: 0.4

Değişken O&B maliyeti, Yakıt maliyeti ve Isı katsayısı rüzgar santrali için 0 alınabilir.

LCOE= (2346*0.06721570759 + 33) / (8760 * 0.4) ≈ 5.4 cents/kwh

 

KAYNAK:

[1] “Simple Levelized Cost of Energy (LCOE) Calculator Document,” National Renewable Energy Laboratory, [Online]. Available: http://www.nrel.gov/analysis/tech_lcoe_documentation.html, 28 Mar. 2016

[2] “Distributed Generation Renewable Energy Estimate of Costs,” National Renewable Energy Laboratory, [Online]. Available: http://www.nrel.gov/analysis/tech_lcoe_re_cost_est.html, 28 Mar. 2016

 

 

 

Bu yazı Global kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (Levelized Cost of Electricity) Nasıl Hesaplanır? için 2 cevap

  1. Geri izleme: Global Enerji Sektöründeki Zorluklar – elektronvolt

  2. Geri izleme: Global Enerji Sektöründeki Zorluklar – Hidrokarbon Adam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir