COP21 ve Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı

1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Taraflar  Konferansı ( UNFCCC COP21) 30 Kasım – 12 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris’te 196 katılımcıyla gerçekleşti. Katılımcıların küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda anlaşmaya vardıkları mutabakat metni aşağıda yer alan maddeleri kapsamaktadır[1]:

 • Bu yüzyılın sonundaki küresel sıcaklık artışının, sanayileşme öncesi dönemin en fazla 2 derece üstünde olması hatta 1.5 derece ile sınırlandırılması için çaba sarf edilmesi
 • Bütün katılımcıların hedefler doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanlarını oluşturması ve bu beyanların bağlayıcı olması için yerel mekanizmaların devreye girmesi
 • Tüm ülkelerin düzenli olarak sera gazı salınımlarını ve Ulusal Katkı Beyanları’ndaki gelişmeleri raporlaması
 • Her beş yılda bir Ulusal Katkı Beyanları’nın pozitif yönde revize edilmesi ve katılımcıların bir araya gelip durum değerlendirmesi yapması
 • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere verdiği desteğin artarak devam etmesi
 • Gelişmiş ülkelerin katkıları zorunlu iken gelişmekte olan ülkelerin gönüllülük esasına dayanması
 • Anlaşmanın bağlayıcı olması için, toplam sera gazı salınımının %55’ini oluşturan en az 55 ülkenin 22 Nisan 2016 – 21 Nisan 2017 tarihleri arasında imzalaması gerekmektedir.

NOT: 22 Nisan 2016’da ‘Dünya Günü’ etkinlikleri çerçevesinde ABD, Çin ve Türkiye’nin de dahil olduğu 177 katılımcı (176 ülke + Avrupa Birliği) New York’taki Birleşmiş Milletler binasında anlaşmayı imzalamıştır. Tüm katılımcıların imzalaması için 21 Nisan 2017 tarihine kadar süreç devam edecektir.

NOT 2: 4 Kasım 2016 tarihinde yeterli sayıya ulaşılmış ve anlaşma, imzalayıp parlementolarından geçiren ülkeler için hukuki olarak bağlayıcılık kazanmıştır.

COP21 ve Türkiye

3o Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Sekreteryası’na sunulan Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı özetle şu maddeleri kapsamaktadır [2]:

 • 2030 yılına kadar, olağan senaryodaki sera gazı salınımında %21 azaltma (yaklaşık 246 milyon tonluk CO2 salınımına eşdeğer)
 • 2030 yılına kadar güneş enerjisi santrallerinin 10 GW kapasiteye ulaştırılması
 • 2030 yılına kadar rüzgar enerjisi santrallerinin 16 GW kapasiteye ulaştırılması
 • Tüm hidroelektrik potansiyelinin kullanılması
 • 2030 yılına kadar nükleer enerji santralinin hayata geçirilmesi
 • 2030 yılına kadar %15 oranında iletim ve dağıtım kayıplarının azaltılması
 • Kamuya bağlı elektrik üretim santrallerinin iyileştirilmesi
 • Kojenerasyon, mikro üretim ve yerinde üretim tesislerinin hayata geçirilmesi
 • Endüstrideki sera gazı salınımlarının Ulusal Enerji Verimliliği Stratejik Planı kapsamında azaltılması
 • Endüstrideki enerji verimliliği projelerine destek verilerek hayata geçirilmesi
 • Atıkların ve alternatif yakıtların kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılması
 • Karayolu ulaşımının azaltılarak deniz ve demir yolu ulaşımının artırılması
 • Alternatif yakıtlarla çalışan araçların desteklenmesi
 • Egzoz emisyonunun azaltılması
 • Var olan ve yeni yapılacak olan binalar için enerji tüketimi ve zararlı gaz salınımının azaltılmasını kontrol etmek amacıyla Enerji Kimlik Belgesi’nin oluşturulması
 • Kırsal alan düzenlemeleri ile yakıt tasarrufu
 • Otlak ve meraların ıslahı
 • Gübre kullanımının kontrol edilmesi ve modern tarım tekniklerinin hayata geçirilmesi
 • Katı ve sıvı atıkların geri dönüşümü ve enerji üretiminde kullanılması
 • Ormanların Islahı ve Ulusal Ağaçlandırma Kampanyası Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi

[3]

climate-change-numbers-for-cop21-infographic-1b[4]

KAYNAK:

[1] “Outcomes of the U.N. Climate Change Conference in Paris,” Center for Climate and Energy Solutions, Arlington, VA , Dec. 2015

[2] Republic of Turkey Intended Nationally Determined Contribution [Online]. Available: http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Turkey/1/The_INDC_of_TURKEY_v.15.19.30.pdf, 18 Mar. 2016

[3] https://pbs.twimg.com/media/CR2MUlMXIAAuyRX.jpg

[4] https://markatcop21.files.wordpress.com/2015/07/climate-change-numbers-for-cop21-infographic-1b.jpg

Bu yazı Küresel Isınma & İklim Değişikliği kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

COP21 ve Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı için 9 cevap

 1. Geri izleme: CO2 Salınımı ve Ekonomik Büyüme – elektronvolt

 2. Geri izleme: Sürdürülebilir Enerji: Yeterlilik ve Verimlilik – elektronvolt

 3. Geri izleme: Global Enerji Sektöründeki Zorluklar – elektronvolt

 4. Geri izleme: Global Enerji Sektöründeki Zorluklar – Hidrokarbon Adam

 5. Geri izleme: Sürdürülebilir Enerji: Yeterlilik ve Verimlilik – Hidrokarbon Adam

 6. Geri izleme: CO2 Salınımı ve Ekonomik Büyüme – Hidrokarbon Adam

 7. Geri izleme: COP21 Ulusal Katkı Beyanları Analizi – Hidrokarbon Adam

 8. Geri izleme: Karbon Emisyon Bedeli ve Karbon Piyasaları – Hidrokarbon Adam

 9. Geri izleme: World Energy Outlook 2016 – Hidrokarbon Adam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir